Aug 2, 2010

Siste dagen i fjellet


... og så var det takk for i år; 3 flotte uker på Blessom setra i Randsverk er over...

"Så var det slutt. Ein sommar var gått, og dagen komen da vi skulle heim att alle. Forutan sol låg fjellet, sløkt og grått, og bjørka let det siste lauvet falle.


Vi hadde gjort oss ferdige og tok på veg, den lange veg til dals ned gjennom glisne lier. Det skrall i steinet veg av harde hestsko-steg. No kjem vi ikkje att på lange tider.


Eg reiv i farten nokre blåbær opp og åt. - Enn lever i meg som ei beisk-sval kjelle den smak av frosne bær og tappert nedsvelgd gråt, den siste smak av sommaren i fjellet." (Halldis Moren Vesaas)

No comments:

Post a Comment