Aug 2, 2010

Sommeren er ikke helt over enda...


Sommeren er ikke helt over enda.. men disse blomstene får stå igjen i Vågå, vi må hjemover til lavlandet.. Pliktene kaller og jobbene venter!

Hos nabo Øvre står hesjene på rad og rekke. Neste sommer skal jeg få være med i hesjinga, da er det nemlig ingen hytte som må beises :)

Siste dagen i fjellet


... og så var det takk for i år; 3 flotte uker på Blessom setra i Randsverk er over...

"Så var det slutt. Ein sommar var gått, og dagen komen da vi skulle heim att alle. Forutan sol låg fjellet, sløkt og grått, og bjørka let det siste lauvet falle.


Vi hadde gjort oss ferdige og tok på veg, den lange veg til dals ned gjennom glisne lier. Det skrall i steinet veg av harde hestsko-steg. No kjem vi ikkje att på lange tider.


Eg reiv i farten nokre blåbær opp og åt. - Enn lever i meg som ei beisk-sval kjelle den smak av frosne bær og tappert nedsvelgd gråt, den siste smak av sommaren i fjellet." (Halldis Moren Vesaas)

Fjellvann - ren luksus!Når vi er på setra henter vi det velsignede livgivende og rene vannet i bekken. Det oppleves som eksotisk og en stor luksus!


Klart for morgentoalettet på setertrammen.Det er ikke akkurat høyhela sko som pryder seterstugulvet:)